Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk

foto Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donkvergrootglas Wim van de Donk (1962) is sinds oktober 2009 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Brabant. Daarvoor was hij vanaf 2004 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Tevens was hij hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. De heer Van de Donk werkte voordien bij het Expertisecentrum voor overheidsautomatisering van het ministerie van Justitie. Hij is lid van het CDA.

in de periode 2004-heden: voorzitter WRR, Commissaris van de Koning(in)

voornamen (roepnaam)

Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus (Wim)

personalia

geboorteplaats en -datum
Veghel, 17 mei 1962

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • toegevoegd onderzoeker, universitair docent en universitair hoofddocent bestuurskunde, Katholieke Universiteit Brabant, van 1987 tot 1989
 • ambtenaar Bureau van de secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie, van 1989 tot 1993
 • toegevoegd onderzoeker, universitair docent en universitair hoofddocent bestuurskunde, Katholieke Universiteit Brabant, van 1993 tot 1999
 • kwaliteitsbewaker "Het Expertise Centrum" voor overheidsautomatisering te 's-Gravenhage, van 1999 tot 2002
 • bijzonder hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde, Universiteit van Tilburg, van 1999 tot 1 januari 2002
 • hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde, Universiteit van Tilburg, van 1 januari 2002 tot 1 september 2009
 • voorzitter WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 september 2004 tot 1 oktober 2009
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Noord-Brabant, vanaf 1 oktober 2009

partijpolitieke functies

vorige
 • lid en voorzitter van een aantal (studie-)commissies binnen het CDA (verkiezingsprogramma lokaal (1994) en nationaal (1998), vertrouwenscommissie Eerste Kamer der Staten Generaal (2000); Staatkundige vernieuwing (2002))
 • voorzitter redactie "Christen-Democratische Verkenningen", vanaf september 2003

nevenfuncties

huidige
 • lid curatorium Stichting VNO-NCW, vanaf 2008
 • lid maatschappelijke adviesraad, VO-raad, vanaf 2008
 • voorzitter Thijmgenootschap, vanaf oktober 2009
 • voorzitter European Group for Public Administration, vanaf september 2010
 • lid programmaraad Rathenau Instituut, vanaf 27 september 2010
 • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
 • co-voorzitter Vlaams-Nederlandse Delta
 • voorzitter OP-Zuid (Centrale Stuurgroep Europese Structuurfondsen Zuid-Nederland)
 • lid Comité's van de Regio's (Europese Unie) (sinds 2012 voorzitter Nederlandse delegatie)
 • lid Raad van Advies SVB (Sociale Verzekeringsbank), vanaf 2011
 • voorzitter NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur), vanaf 2011
 • lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht, vanaf 2012
 • voorzitter begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving, vanaf 2012

vorige
 • student-lid sectiebestuur vakgroep politieke wetenschappen, sectie bestuurskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1984 tot 1986
 • secretaris permanente studiegroep "Informatization and Public Administration" European Group for Public Administration, van 1987 tot 1997
 • voorzitter facultaire automatiseringscommissie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, van 1989 tot 1995
 • adviserend lid Commissie Keuzen in de Zorg (Commissie Dunning), van 1990 tot 1991
 • visiting fellow NIAS, 1994
 • lid brede redactie "Beleidswetenschap", van 1995 tot 2002
 • lid redactie "Bestuursforum", van 1995 tot 1999
 • docent postacademisch onderwijs Open Universiteit, tot 1997
 • lid Facultaire MUB-commissie, van 1997 tot 1998 (invoering en organisatie)
 • lid redactie "International Journal for Public Administration", vanaf 1992
 • lid redactie "Information Infrastructures and Policy" (voorheen: Informatization and the Public Sector), vanaf 1993
 • lid Nederlandse Onderzoeksschool voor de Bestuurskunde
 • lid redactie, Information Communication and Society (Roudledge), vanaf 1996
 • voorzitter permanente studiegroep "Informatization and Public Administration" European Group for Public Administration, van 1997 tot 2002
 • lid Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, vanaf 1998
 • lid redactieraad Bestuurwetenschappen, vanaf 1999
 • voorzitter facultaire bibliotheekcommissie, van 1999 tot 2002
 • voorzitter onderzoeksnetwerk in oprichting KAMELEON (onderzoek naar hybride organisaties)
 • docent beleidsvoering in non-profit en overheidsorganisaties en Public Information Management
 • kerndocent NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur)
 • voorzitter stuurgroep Nieuwe Bachelor/Masteropleiding, Universiteit van Tilburg
 • lid stuurgroep TEMPORA, van 1999 tot 2002
 • lid faculteitsraad Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg, van 2000 tot 2002
 • lid dagelijks bestuur Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering, vanaf 2000
 • lid Raad voor het Openbaar Bestuur, van 2000 tot juli 2003
 • lid Raad van Toezicht Stichting Beroepsonderwijs (ROC Midden Brabant), van 2000 tot 1 oktober 2009
 • voorzitter bestuur Parochie "de Vlaspit" te Tilburg, van 2001 tot 2006
 • docent Ruppert Academie (CNV kaderschool), 2002
 • lid VENI-jury Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), 2002
 • kerndocent en academic director TIAS Business School, van 2002 tot 2003
 • vicevoorzitter Rechts- en Bestuurskundige afdeling, Thijmgenootschap, van 2002 tot 2003
 • vicevoorzitter Vereniging voor Bestuurskunde, van 2001 tot 2008
 • lid management Committee COST Action A14, Europese Unie
 • lid Commissie Toekomst Regionaal Bestuur (Commissie-Geelhoed), IPO, 2002
 • voorzitter tijdelijke Commissie Informatie Onderwijs, van januari 2002 tot 2004 (benoemd door de minister van Onderwijs en Wetenschappen)
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 januari 2003 tot 1 september 2004
 • director EGPA permanent studygroup on Third Sector Organisations, vanaf 2003
 • voorzitter Rechts- en Bestuurskundige, afdeling Thijmgenootschap, vanaf 2003
 • lid/vicevoorzitter steering committee, European Group for Public Administration, vanaf 2003
 • lid Visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep (Commissie-Rinnooy Kan), van 2003 tot 2004
 • vicevoorzitter Thijmgenootschap, van 2005 tot oktober 2009
 • lid VFI-commissie Code Goed bestuur Goede Doelen (Commissie Wijffels), 2005
 • lid, later voorzitter Raad van Toezicht Sint Elisabethziekenhuis te Tilburg, van 2006 tot 1 oktober 2009
 • lid bestuur Stichting "European Values Study", vanaf 2006
 • voorzitter Verkenningscommissie Toekomstkansen Katholiek Onderwijs, van 2006 tot 2010
 • lid Raad van Advies onderzoeksprogramma Veiligheidsverbetering door Information Awareness (VIA), Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, van 2007 tot 1 oktober 2009
 • informateur/formateur College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant, 2007
 • voorzitter tijdelijke advies commissie uitdragen kernwaarden rechtstaat, van 2007 tot 2008
 • voorzitter commissie religie en publiek domein van FORUM, van 2008 tot 1 oktober 2009
 • voorzitter Adviescommissie Drugsbeleid, van februari 2009 tot juli 2009
 • lid jury "Van Poeljejaarprijs"
 • lid jury "Laurens van der Spiegelprijs" (driejaarlijks)
 • lid sociaal-wetenschappelijke raad, KNAW (Koninklijke Academie van Wetenschappen)
 • onafhankelijk lid College van beoordelaars Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 2011 (met A. Jorritsma en S.R.A. van Eijck)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., "Mgr. Zwijsencollege" te Veghel, tot 1980

academische studie
 • bestuurskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1980 tot 1987 (cum laude, bijvakken bestuurlijke informatiekunde en leer der openbare financiën)

promotie
 • bestuurswetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant, 1997 (cum laude)

postacademisch onderwijs
 • onderzoek en studie aan de ENA Parijs, 1986 (volgde bij Michel Crozier (Universiteit van Parijs, Centre de Sociologie des Organisations) colleges organisatiesociologie)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in 2007 op als informateur en voorzitter van de onderhandelingen over het bestuursakkoord 'Vertrouwen in Brabant'

uit de privésfeer
 • Was in 1994 winnaar van de Thorbeckeprijs voor een essay over bestuurlijke herindeling
 • Kreeg in 1998 de G.A. van Poeljejaarprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde voor zijn dissertatie

overige onderscheidingen en prijzen
 • Thorbeckeprijs voor essay over bestuurlijke herindeling, 1994
 • G.A. van Poeljejaarprijs, Vereniging voor Bestuurskunde, 1995 (voor dissertatie)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De Arena in Schema. Een verkenning van de betekenis van informatisering voor beleid en politiek inzake de verdeling van middelen onder verzorgingshuizen", (dissertatie, 1997)
 • vele wetenschappelijke publicaties

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
C. Evers, Caroline

kinderen
2 dochters

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.