Ch.B. (Charlie) Aptroot

foto Ch.B. (Charlie) Aptrootvergrootglas Charlie Aptroot (1950) is sinds 3 september 2012 burgemeester van Zoetermeer. Hij was van 30 januari 2003 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Aptroot was eerder wethouder van Wassenaar en fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten van Zuid-Holland en tevens 23 jaar ondernemer. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met economische zaken en het beleid rond ondernemen. Sinds 2009 was hij woordvoerder verkeer en openbaar vervoer. De heer Aptroot was achtereenvolgens voorzitter van de vaste commissies voor OCW, Rijksuitgaven en Financiën.

VVD
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Charlie Bernard (Charlie)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 september 1950

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1966

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar economie/handel en maatschappijleer, van 1973 tot 1976
 • verkoopmedewerker "Burroughs computers", van 1976 tot 1978
 • directeur "Jonco-groep", distributeur van hobbyartikelen te Rotterdam, van 1978 tot 1 januari 2001
 • lid gemeenteraad van Wassenaar, van 7 september 1982 tot 14 april 1998
 • wethouder (van ruimtelijke ordening en openbare werken, vanaf 1991 financiën, economische zaken en sport) van Wassenaar, van 22 januari 1990 tot 6 mei 1996 (vanaf 1991 tevens locoburgemeester)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 13 april 1999 tot 20 maart 2003
 • interim-manager, van 1 januari 2001 tot 1 januari 2003 (onder meer vicevoorzitter KLIQ-groep Holding)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 20 september 2012
 • burgemeester van Zoetermeer, vanaf 3 september 2012

nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter Tijdelijke Commissie Onderzoek Infrastructuurprojecten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 januari 2004 tot 7 september 2005
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 2005 tot 10 april 2007
 • voorzitter commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 april 2007 tot 11 november 2010
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 1 december 2011
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 november 2011 tot 20 september 2012

activiteiten

als parlementariër
 • Kwam met circa 50 voorstellen tot vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers
 • Interpelleerde op 13 april 2005 staatssecretaris Van Gennip over de verplichte advertentie in de Staatscourant na het deponeren van de jaarrekening. De verplichting werd geschrapt. (29.515)
 • Diende in 2008 samen met Jan ten Hoopen (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over ruimere formulering van het verbod om mededingingsafspraken te maken om zo de positie van leveranciers met een beperkt marktaandeel te versterken. Het voorstel werd in 2010 wet. (31.531)
 • Diende in 2012 met zijn fractiegenote Helma Lodders een initiatiefwetsvoorstel in over opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (Wet opheffing product- en bedrijfschappen) (33.314)

wetenswaardigheden

woonplaats
Wassenaar

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 19 september 2012

hobby's
 • politiek
 • watersport

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Interview door Paulus Eras, "Liberalisering van de postmarkt moet nu!", Staatscourant, 15 januari 2007

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met een redactioneel profiel, beroepen, partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.