P.E. (Pauline) Smeets

foto P.E. (Pauline) Smeetsvergrootglas Pauline Smeets (1959) was van 30 januari 2003 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Zij vervulde diverse leidinggevende functies in de schoonmaaksector, laatstelijk was zij interim-manager/management consultant bij Vebego Management Consultancy. Mevrouw Smeets hield zich als Kamerlid onder meer bezig met het midden- en kleinbedrijf, winkeltijden, internationaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen, toerisme en recreatie, en regionaal economisch beleid. Verder was zij voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 2012 is zij directeur bij een Limburgse GGZ-instelling.

PvdA
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Pauline Elisabeth (Pauline)

personalia

geboorteplaats en -datum
Heerlen, 10 februari 1959

levensbeschouwing
geen godsdienst

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • docente Voedingsleer en Nederlands aan dokters-, tandarts- en apothekersassistenten te Tilburg, van 1982 tot maart 1986
 • parttime hoofd huishoudelijke dienst, psychogeriatrisch verpleeghuis te Boxtel, van 1983 tot maart 1986
 • hoofd Schoonmaakdienst en voedingsassistenten, Medisch Centrum "De Klokkenberg" te Breda, van maart 1986 tot december 1987
 • regiomanager Zuid-Oost, schoonmaakbedrijf "Cemsto" te Eindhoven, van december 1987 tot september 1990
 • hoofd Adviesteam, schoonmaakbedrijf "Alpheios Nederland" te Heerlen, van september 1990 tot september 1993
 • hoofd Product- en Systeemmanagement, schoonmaakbedrijf "Alpheios Benelux" te Heerlen, van september 1993 tot november 2000
 • lid gemeenteraad van Sittard, van maart 1998 tot januari 2001
 • interim-manager/management consultant, "Vebego Management" Consultancy te Heerlen, van november 2000 tot januari 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 20 september 2012
 • directeur services, GGZ-instelling "Mondriaan" te Heerlen, vanaf 1 november 2012

partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur PvdA Vrouwennetwerk Limburg, van 1989 tot januari 2012
 • lid steunfractie PvdA gemeenteraad van Sittard, van 1994 tot 1998
 • lid bestuur PvdA Streekgewest Westelijke Mijnstreek, Geleen, van maart 1998 tot januari 2001
 • fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Sittard, van maart 1998 tot 2001
 • lid landelijk bestuur Rooie Vrouwen in de PvdA, van 1992 tot 1995
 • lid bestuur PvdA afdeling Sittard/Geleen/Born, van 2001 tot februari 2006
 • lid kandidaatstellingscommissie PvdA Provinciale Statenverkiezingen 2003, van december 2001 tot 25 november 2002

nevenfuncties

huidige
 • lid jury Ed Meijerprijs in de regio Westelijke Mijnstreek
 • lid Raad van Advies Mars Nederland B.V. te Veghel
 • lid Raad van Advies ProfCore Geleen

vorige
 • lid algemeen bestuur Limburgse Vrouwenraad te Roermond, van 1991 tot 1993
 • duo-voorzitter Emancipatieplatform, gemeente Sittard, van 1991 tot 1994
 • examinator Stichting Scholing en Vorming Vakopleiding Schoonmaakbedrijven en -diensten, van 1994 tot 1998
 • lid algemeen bestuur Sittardse Welzijnsorganisaties, van 1995 tot 1998
 • lid commissie terminologie Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten, van 1995 tot 2000
 • lid bestuur Vereniging Schoonmaak Research, tevens voorzitter onderwijscommissie, van 1998 tot 2000
 • lid bestuurscommissie Stadsschouwburg Sittard, van 1998 tot 2001
 • lid klachtencommissie Hago, ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie, van 1998 tot 2000
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 februari 2005 tot januari 2007
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 november 2006 tot 1 april 2007
 • voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 april 2007 tot 20 september 2012

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Oogstdankfeest te Berg aan de Maas, omstreeks april 2006
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Global Exporation, vanaf 2011

opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.a.v.o. te Sittard, van 1971 tot 1975
 • MBO Civiele Dienst te Heerlen, van 1975 tot 1978

hoger beroepsonderwijs
 • Nederlands en huishoudkunde (2e graadsbevoegdheid), Nieuwe Lerarenopleiding te Tilburg, van 1978 tot 1982
 • organisatiekunde 1a en 1b, Open Universiteit, 1993

overige opleidingen
 • dienstenmanagement in de praktijk, opleiding Vendex-groep, 1989
 • opleiding Hoger kader Schoonmaak, Bouwcentrum Rotterdam, 1991
 • managementopleiding Strategisch Niveau, Vebego, 1998
 • training Interactie Management, Universiteit Maastricht, 2002

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2011 samen met Sharon Gesthuizen (SP), Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA) en Ineke van Gent (GL) een initiatiefwetsvoorstel in over verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte (33.018)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Ontving in 2002 de Emancipatie-Wisseltrofee van het Emancipatie Platform gemeente Sittard

uit de privésfeer
Haar vader was maatschappelijk werker

woonplaats
Sittard

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 19 september 2012

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid LLL (netwerk voor vrouwen in Limburg), vanaf 1999
 • lid regionaal Limburgs netwerk, vanaf juni 2002
 • senator Bond van Carnavalsverenigingen Limburg
 • lid Vrouwen en Weerfeld (netwerk voor vrouwen in topfuncties in Limburg), vanaf 2011

hobby's
 • zeilen
 • tuinieren

publicaties/bronnen

publicaties
Mede-auteur lesboek en docentenhandleidingen voor het vak huishoudkunde voor de bovenbouw van het LBO (1984)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
samenwonend, vanaf 1979

beroep grootvader (vaderskant)
mijnwerker

beroep grootvader (moederskant)
arbeider

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.