Drs. F. (Frank) Heemskerk

foto Drs. F. (Frank) Heemskerkvergrootglas Frank Heemskerk (1969) was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer buitenlandse handel). Hij was van 30 januari 2003 tot 20 november 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA. In de Tweede Kamer hield hij zich vooral bezig met economische zaken (markt en overheid) en met de stelselherziening gezondheidszorg. De heer Heemskerk was werkzaam bij ABN/AMRO, laatstelijk als vicepresident Institutional Servicing Midden-Oosten ABN/AMRO Asset Management. In 2011-2013 was hij bestuurder van Royal Haskoning. Hij is nu bewindvoerder namens Nederland bij de Wereldbank in Washington.

PvdA
in de periode 2003-2010: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornaam (roepnaam)

Frank (Frank)

personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 26 juli 1969

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1992

hoofdfuncties en beroepen

 • onderwijs- en studieadviseur faculteit economische wetenschappen en econometrie, Universiteit van Amsterdam, van januari 1995 tot augustus 1995
 • medewerker (publicaties en analyses Nederlandse economie, EMU en bankwezen) Economisch Bureau, N.V. ABN-AMRO, van september 1995 tot augustus 1998
 • personal assistant van de concerndirecteur Corporate Global Clients, N.V. ABN-AMRO, van augustus 1998 tot augustus 1999
 • divisiesecretaris Resource Management, tevens persoonlijk assistent van D. van den Brink, lid Raad van Bestuur N.V. ABN-AMRO, van augustus 1999 tot augustus 2001
 • divisiesecretaris Private Clients & Asset Management, tevens persoonlijk assistent van D. van den Brink, lid Raad van Bestuur N.V. ABN-AMRO, van mei 2000 tot augustus 2001
 • vicepresident Institutional Servicing Midden-Oosten, N.V. ABN-AMRO Asset Management, van september 1995 tot januari 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 30 november 2006
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met buitenlandse handel, consumentenbeleid, telecommunicatie en post, toerisme en administratieve lasten), van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • lid Raad van Bestuur ingenieurs- en adviesbureau "Royal Haskoning", van januari 2011 tot 1 april 2013 (belast met leiding divisie water, gebouwen en infrastructuur en portefeuilles financiën en ICT)
 • Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank te Washington (voor Armenië, Bosnië & Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Georgië, Israël, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Nederland, Oekraïne en Roemenië), vanaf 1 april 2013

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Handelspolitiek; b. Acquisitie van buitenlandse investeringen; c. Internationaal ondernemen; d. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (nationaal en internationaal); e. Consumentenbeleid; f. Informatie- en communicatietechnologie; g. Telecommunicatie en Post; h. Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB): diversiteit in ondernemerschap, microkredieten en zelfstandigen zonder personeel, veilig ondernemen; i. Statistiek; j. Toerisme; k. Kamers van Koophandel, basisbedrijvenregister; l. Administratieve lasten en vergunningen; m. Raad voor concurrentievermogen en VTE-raad voor zover die betrekking heeft op één van bovenstaande onderwerpen. n. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.
 • Voerde in de contacten, die hij bij de behartiging van de onder a. tot en met c. en m. genoemde aangelegenheden met buitenlanders had, de titel: Minister voor Buitenlandse Handel.

partijpolitieke functies

vorige
 • lid PvdA-werkgroep "1001 Ideëen", 2001
 • lid Economenwerkgroep PvdA, van 2000 tot februari 2007
 • lid curatorium Wiardi Beckman Stichting, omstreeks april 2006 tot februari 2007

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter ECP-EPN (Platform voor de InformatieSameleving), vanaf 1 januari 2011
 • voorzitter jury Nederlandse EffieAwards,
 • lid Rijkscommissie Export-, import- en investeringsgaranties

vorige
 • "minister van Financiën", schaduwkabinet (t.b.v. Move Your World, ontwikkelingssamenwerking), van 1998 tot 1999
 • "minister van Financiën", kabinet online (t.b.v. Infrodrome, denktank ministerie van VWS), van 2001 tot 2002
 • lid Taskforce 'Vrouwen aan de top', vanaf februari 2008

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid budget committee en human resources committee (Wereldbank)
 • lid beleggingscommissie (Wereldbank Pensioenfonds)

opleiding

lager onderwijs
 • Openbare lagere school te Zwanenburg, van september 1975 tot juni 1981

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., "Haarlemmermeerlyceum" te Badhoevedorp/Hoofddorp, van september 1981 tot juni 1987
 • High School te Wichita (Kansas, VS), van augustus 1987 tot juni 1988

academische studie
 • economie: algemene en bedrijfseconomie, Universiteit van Amsterdam, van september 1988 tot augustus 1994
 • Erasmusprogramma, Katholieke Universiteit van Leuven, van september 1993 tot januari 1994

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 samen met staatssecretaris De Jager het plan van aanpak ter vermindering van de regeldruk voor bedrijven 'Merkbaar minder regeldruk voor ondernemers!' uit
 • Bracht in 2007 samen met de staatssecretarissen Aboutaleb en De Jager een beleidsbrief uit over zelfstandig ondernemerschap. Daarin wordt een visie uiteengezet over het belang van zelfstandig ondernemerschap voor de Nederlandse economie. Ook aspecten als sociale zekerheid, regeldruk, belastingen en voorlichting komen aan de orde. (31.311)
 • Leidde in november 2008 een economische missie naar Turkije. Daarbij was ook staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) aanwezig.
 • Leidde in januari 2009 een handelsmissie naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Parallel daaraan brachten de prins van Oranje en prinses Máxima een officieel bezoek aan deze landen.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 een wijziging (Stb. 525) van de Telecommunicatiewet tot stand. Hierdoor wordt onder meer een antennenregister ingesteld, waarin gegevens worden opgenomen over antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes. Verder wordt het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie (spam) uitgebreid. De positie van consumenten bij het stilzwijgend verlenen van langdurige contracten wordt versterkt. (30.661)
 • Bracht in 2009 de Postwet 2009 (Stb. 155) tot stand. Deze wet zorgt voor een volledige liberalisering van de postmarkt onder garantie van de universele postdienstverlening. Een bepaald basispakket aan postdiensten moet beschikbaar en toegankelijk blijven voor de consument tegen uniforme en betaalbare tarieven. De liberalisering, die uitwerking geeft aan een Europese richtlijn, moet tot lagere prijzen en betere kwaliteit van postdiensten leiden. (30.536)
 • Bracht in 2009 de Experminentenwet BI-zones (Stb. 165) tot stand. Hiermee krijgen gemeenten (tot 2015) de mogelijkheid gebieden aan te wijzen waar een gebiedsgerichte bestemmingsheffing wordt geheven voor investeringen in de bedrijfsomgeving. Dat kunnen voorzieningen zijn als surveillancediensten, camerabewaking, schoonmaken en onderhoud van groen. (31.340)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1996-1999 actief in de vernieuwingsbeweging in de PvdA "Niet Nix"

hobby's
 • trompet (speelt in funky carnavalsband)
 • voetbal (lid a.v.v. "Swift"; speelde in het achtste zaterdagelftal)

publicaties/bronnen

publicaties
 • co-auteur "Niet Nix" (1996)
 • "Global Barings", beurscrash-scenario t.b.v. PvdA-"Derde Weg-Conferentie" (2000)
 • "De vergrijzing leeft: kansen en keuzen in een verouderde samenleving" (bundel, samen met D. van den Brink, 2006)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 2007

kinderen
1 dochter en 1 zoon

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.