Ir. M.H.P. (Martijn) van Dam

foto Ir. M.H.P. (Martijn) van Damvergrootglas

Martijn van Dam (1978) is sinds 3 november 2015 staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was van 30 januari 2003 tot 3 november 2015 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was gemeenteraadslid in Eindhoven en e-business application Consultant bij Philips Lighting. De heer Van Dam was als onder meer woordvoerder asiel- en immigratiebeleid, mediabeleid en buitenlands zaken. Sinds november 2012 was hij vicefractievoorzitter.

PvdA
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris


voornamen (roepnaam)

Martinus Hendricus Petrus (Martijn)

personalia

geboorteplaats en -datum
Zoetermeer, 1 februari 1978

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • lid gemeenteraad van Eindhoven, van april 1998 tot januari 2003
 • student-medewerker Cebra B.V. (onderzoek en ontwikkeling 3D-Internetwinkel voor studenten en medewerkers van de TU Eindhoven), van 2000 tot 2001
 • e-business application consultant, Philips Lighting, van december 2002 tot januari 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 3 november 2015
 • staatssecretaris van Economische Zaken, vanaf 3 november 2015

activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2004-2013 mediawoordvoerder van zijn fractie. Hield hij zich toen verder bezig met studentenzaken, technologiebeleid en kenniseconomie. In de periode 2010-2012 was hij buitenland-woordvoerder en daarna woordvoerder asiel en immigratie, integratie en inburgering.
 • Schreef samen in 2005 in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van zijn partij, een toekomstplan voor de publieke omroep, als alternatief voor de kabinetsplannen.
 • Diende in 2006 samen met zijn fractiegenoot Ferd Crone een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van ongewenste stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Het voorstel werd in 2010 wet. (30.520)
 • Bracht in 2006 samen met zijn fractiegenote Anja Timmer een rapport uit over de geringe effecten van ICT-projecten in de zorg
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over betere bescherming van abonnees tegen ongevraagde communicatie (ongewenst bellen) (30.845)
 • Diende in 2011 een initiatiefwetsvoorstel in om een wettechnisch gebrek op te heffen in de wet over stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen etc. (32.884)

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2005 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een motie-Kant stemde over invoering van een actief donor registratiesysteem

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bereikte in november 2016 een akkoord met onder meer landbouworganisaties, veevoerindustrie en de Rabobank over het terugdringen van de uitstoot van fosfaat, om daarmee te kunnen voldoen aan Europese regels. Na het afschaffen van de melkquota groeide de veestapel sterk. Het fosforgehalte in veevoer wordt verlaagd, er komt een verkoopregeling voor melkkoeien en een strafkorting voor te veel aangeleverde melk

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2015 de Wet natuurbescherming in het Staatsblad (Stb. 34). Deze voegt de Natuurbeschermingswet 1988, Flora- en Faunawet en Boswet samen in één nieuwe wet. De wet regelt de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten en bevat onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden. Uitgangspunt is de Europese regelgeving, die een hoger beschermingsniveau kent dan de bestaande nationale wetgeving. Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bescherming komen zoveel mogelijk bij provincies. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Bleker en in 2015 na diverse wijzigingen in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Dijksma. (33.348)

wetenswaardigheden

woonplaats
Zoetermeer

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.