Drs. B.P.J. (Bart) van Winsen

foto Drs. B.P.J. (Bart) van Winsenvergrootglas Internationaal georiënteerd Tweede Kamerlid van het CDA uit Twente. Was leraar geschiedenis en maatschappijleer aan de scholengemeenschap van Haaksbergen en wethouder en loco-burgemeester in die plaats. Hield zich als Kamerlid vooral bezig met defensie (veiligheid, vredesoperatie, internationale aangelegenheden) en met NAVO-aangelegenheden. Had daarnaast zitting in de parlementaire vergaderingen van de Raad van Europa en de West-Europese Unie en van de assemblees van de NAVO en de OVSE. Rapporteerde namens de Raad van Europa over de toestand in Wit-Rusland.

CDA
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Bart Piet Jozef (Bart)

personalia

geboorteplaats en -datum
Lochem, 27 augustus 1943

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1982

hoofdfuncties en beroepen

 • onderwijzer, R.K. "Sint Aloysiusschool" te Groenlo, van 1965 tot 1972
 • leraar geschiedenis, R.K. "Grundel Lyceum" te Hengelo, van 1972 tot 1973
 • leraar geschiedenis, "Scholengemeenschap Marianum" te Groenlo, van 1972 tot 1974
 • leraar geschiedenis en maatschappijleer, Scholengemeenschap te Haaksbergen, van 1974 tot 2002
 • lid gemeenteraad van Haaksbergen, van 1 april 1982 tot 1 april 2002
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, economie, agrarische zaken, milieu, toerisme en recreatie, sport en regionale samenwerking) van Haaksbergen, van 1 april 1986 tot 1 april 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 november 2006

partijpolitieke functies

vorige
 • lid programmacommissie gemeenteraadsverkiezingen 1982, 1986 (voorzitter), 1990 (voorzitter), 1994 (voorzitter) en 1998
 • lid Euregioraad (fractie CDA/CDU)
 • fractievoorzitter CDA/CDU Euregioraad
 • voorzitter CDA Euregio-Verband
 • voorzitter commissie Europa, CDA-Overijssel
 • lid werkgroep Europa, Buitenland CDA

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Euregio Mozer-commissie
 • lid bestuur Eduardo frei Stichting

vorige
 • lid dagelijks bestuur samenwerkingsverband Enschede, van 1986 tot 1994
 • lid bestuurlijke werkgroep volksgezondheid (GGD), van 1986 tot 1994
 • lid algemeen bestuur crematorium Twente, van 1986 tot 1998
 • lid algemeen bestuur Destructiekring Twente, van 1986 tot 1994
 • lid beleidsoverleg Verslavingszorg Twente, van 1992 tot 1998
 • lid Provinciaal Werkgroep Bosbouw Overleg (VNG), van 1992 tot 1994
 • lid algemeen bestuur Sociaal-Werkvoorzieningsschap, van 1994 tot 1998
 • voorzitter Stichting Netwerk Gezondheidszorg, van 1991 tot 1998
 • lid dagelijks bestuur regio Twente, van 1992 tot 1994
 • lid dagelijks bestuur Euregio
 • lid algemeen bestuur Raad der Europese Gemeenten en Regio's
 • voorzitter Stichting "Groot Scholtenhagen"
 • voorzitter Stichting Promotie platform Haaksbergen
 • voorzitter werkgroep Haaksbergen-Ahaus
 • voorzitter subtropisch zwembad Stichting "De Wilder"
 • coördinator internationalisering Scholengemeenschap "Het Assink" te Haaksbergen
 • lid commissie Algemene en Bestuurlijke zaken, regio Twente
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, van 18 november 2002 tot 22 januari 2007
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, van 2002 tot januari 2007
 • vicevoorzitter Assemblee van de WEU (West-Europese Unie), vanaf december 2004 (nog in 2006)

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te Lochem

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o. te Lochem, van 1955 tot 1959

hoger beroepsonderwijs
 • Kweekschool voor onderwijzers te Deventer, van 1959 tot 1965 (hoofdakte)

academische studie
 • geschiedenis en staatsinrichting: Oost-Europese geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1979 tot 1983 (bijvak: internationale betrekkingen)
 • politicologie, Katholieke Universiteit Nijmegen

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was ondernemer

woonplaats
Haaksbergen

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Gemeente en milieu", in "Bestuursforum, april 1988
 • diverse partijpolitieke artikelen en programma's

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Lochem, 9 juni 1972

echtgeno(o)t(e)/partner
J.J. Mennink, Jeanne Jacqueline

kinderen
1 zoon en 1 dochter

vader
E.A. van Winsen, Everard Antonius

moeder
E.E.M. Ranke, Eva Elisabeth Maria

beroep grootvader (vaderskant)
ondernemer

beroep grootvader (moederskant)
ondernemer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.