L.C. (Bert) Groen

foto L.C. (Bert) Groenvergrootglas Bert Groen (1945) was van 28 mei 2002 tot 10 juni 2003 Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij was burgemeester van Bunschoten en vervulde die functie eerder in Oldehove (Gr.). Daarvoor was hij gemeenteambtenaar. De heer Groen hield zich in de Eerste Kamer bezig met Cultuur, Europese samenwerking en Onderwijs. Hij was lid van de bijzondere commissie voor de JBZ-raad.

ChristenUnie
in de periode 2002-2003: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Lubertus Cornelis (Bert)

personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 28 maart 1945

levensbeschouwing
Gereformeerd (Vrijgemaakt)

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), van 1970 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-ChristenUnie, van 28 mei 2002 tot 10 juni 2003

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Haarlemmermeer, van 1962 tot 1968
 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Capelle aan den IJssel, van 1968 tot 1971
 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Kampen, van 1971 tot 1 september 1976
 • gemeentesecretaris van Zegveld (Utr.), van 1 september 1976 tot 16 januari 1980
 • burgemeester en gemeentesecretaris van Oldehove (Gr.), van 16 januari 1980 tot 1 maart 1985
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van januari 1984 tot 1 maart 1985
 • burgemeester van Bunschoten, van 1 maart 1985 tot 1 december 2006
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 10 juni 2003

partijpolitieke functies

vorige
 • secretaris-penningmeester Vereniging GPV-raads- en statenleden, van 1977 tot 1985
 • fractievoorzitter GPV Provinciale Staten van Groningen, van januari 1984 tot 1 maart 1985

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Toeristisch Informatie Punt, gemeente De Wolden
 • voorzitter Landinrichtingscommissie Noorderpark

vorige
 • secretaris GMV (Gereformeerd Maatschappelijk Verbond), afdeling Kampen
 • lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), afdeling Groningen
 • lid algemeen bestuur waterschap Ommelanderzeedijk, van 1982 tot 1985
 • vicevoorzitter Landinrichtingsdienst Eemland, vanaf 1986
 • voorzitter Federatie van Ouderverenigingen, van 1992 tot 1995
 • voorzitter Raad van Toezicht "Stichting Thuiszorg Eemland", van 1992 tot mei 2000
 • lid bestuurscommissie, VNG, van 1990 tot 1994
 • voorzitter portefeuillehoudersoverleg ruimtelijke ordening, gewest Eemland, van 1992 tot 2006
 • voorzitter verkeerscommissie, VNG, van 1994 tot 1998
 • voorzitter Landinrichtingscommissie Noorderpark, vanaf 1996
 • lid Staatscommissie dualisme en lokale democratie (Staatscommissie-Elzinga), van 5 september 1998 tot 16 januari 2000
 • lid Raad van Commissarissen "Gasbedrijf Centraal Nederland", vanaf 1998
 • voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), afdeling Utrecht, van mei 1998 tot 2006
 • lid Raad van Toezicht Stichting "Meedoen Mogelijk Maken" (Fonds Verstandelijk Gehandicapten & Revalidatiefonds)
 • voozitter districtscommissie Drenthe, Natuurmonumenten
 • lid bestuur Vereniging Dorpsbelangen Ruinen
 • voozitter Toeristisch Informatie Punt, gemeent De Wolden
 • voozitter Landinrichtingscommissie Noorderpark
 • penningmeester Stichting Bijstand Meander-ziekenhuis
 • lid Raad van Advies NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)

opleiding

lager onderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Hoofddorp

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a, "Eerste Christelijk Lyceum" te Haarlem, van 1957 tot 1962

hoger beroepsonderwijs
 • gemeenteadministratie (GA-I), van 1964 tot 1969
 • gemeenteadministratie (GA-II), van 1969 tot 1975

academische studie
 • Nederlands recht (kandidaats), Rijksuniversiteit Leiden, van 1975 tot 1979

overige opleidingen
 • praktijkdiploma boekhouden te Haarlem, van 1962 tot juni 1963
 • moderne bedrijfsadministratie te Haarlem, van 1963 tot juni 1965

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met cultuur, Europese samenwerking en onderwijs

wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij was de eerste GPV-burgemeester

uit de privésfeer
 • Zijn schoonvader was Statenlid in Overijssel en gemeenteraadslid van Zwolle
 • Zijn vader was metselaar

woonplaats
Ruinen

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 7 april 2000

militaire dienst
 • dienstplichtig militair (sergeant), geneeskundige dienst, van 5 oktober 1965 tot 29 juni 1967

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Zwolle, 21 februari 1968

echtgeno(o)t(e)/partner
J. Meijering, Jannetje

kinderen
2 dochters en 2 zonen

vader
E. Groen, Egbert

moeder
A. van Damme, Antje

beroep grootvader (vaderskant)
grafdelver

beroep grootvader (moederskant)
architect

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.