L.J.P.M. (Léon) Frissen

foto L.J.P.M. (Léon) Frissenvergrootglas Limburgse CDA'er die zichzelf via de gemeenteadministratie en in zijn partij ontwikkelde en acht jaar lid van de Tweede Kamer was. Voerde het woord over welzijn, onderwijs en binnenlandse zaken. Meer een doener dan een denker, waardoor hij als parlementariër niet tot zijn recht kwam. Behoort tot de rechtervleugel van het CDA. Bepleitte als Kamerlid met enige regelmaat dat het CDA een voorbeeld moest nemen aan de Beierse CSU. Nadat hij niet was herkozen, volgde een benoeming tot burgemeester. Was als bestuurder zeer actief in de handbalsport. Was van 1 juli 2005 tot 1 juli 2011 Commissaris van de Koningin in Limburg. Sinds 17 september 2015 is hij waarnemend burgemeester van Schinnen.

CDA
in de periode 1986-2011: lid Tweede Kamer, Commissaris van de Koning(in)

voornamen (roepnaam)

Leonardus Johannes Petrus Maria (Léon)

personalia

geboorteplaats en -datum
Beek (Lb.), 24 juni 1950

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1975 (rechtstreeks lid)

hoofdfuncties en beroepen

 • beleidsambtenaar gemeente Bingelrade, van 1971 tot 1975
 • gemeentesecretaris van Bingelrade en van Jabeek, van 1975 tot november 1979
 • directeur CDA-bureau Limburg te 's-Gravenhage, van 15 november 1979 tot 3 juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 17 mei 1994
 • burgemeester van Arcen en Velden, van 8 juli 1994 tot 1 januari 2001
 • burgemeester van Horst aan de Maas, van 1 januari 2001 tot 1 juli 2005 (ontstaan na samenvoeging van Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst)
 • Commissaris van de Koningin in Limburg, van 1 juli 2005 tot 1 juli 2011
 • waarnemend burgemeester van Schinnen, vanaf 17 september 2015

partijpolitieke functies

vorige
 • lid campagnebureau CDA, van 1981 tot 3 juni 1986
 • lid partijraad CDA, van 1983 tot 3 juni 1986
 • voorzitter CDA Limburg, van 1999 tot 1 april 2003
 • lid partijbestuur CDA, van 1999 tot 1 april 2003
 • lid adviescommissie CDA nieuw kiesstelsel, van 2003 tot 2004
 • voorzitter evaluatiecommissie CDA, van 1 juli 2010 tot 12 november 2010

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter brancheorganisatie Verwerkers Organische Reststoffen, vanaf 2002
 • lid ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur), vanaf mei 2011
 • lid bestuur MSM (Maastricht School of Management), vanaf augustus 2011
 • lid Raad van Commissarissen Brains Unlimited, vanaf oktober 2011
 • lid RLi (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur), vanaf juli 2012
 • voorzitter Raad van Toezicht :Dichterbij", instelling t.b.v. zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking

vorige
 • bestuursfuncties in regionaal jeugd- en jongerenwerk, gezins- en kruiszorg en sport (voor 1980)
 • voorzitter handbalvereniging "Blauw-Wit" te Beek, van 1980 tot 1990
 • voorzitter stichting tophandbal Blauwwit, van 1980 tot 1990
 • voorzitter schoolbestuur "Petrus Canisius" te Puth, vanaf 1983 (nog in 1986)
 • lid bestuur Stichting "Brass Music Promotion Limburg", vanaf 1985 (nog in 1991)
 • lid bestuur MTS-MEAO te Sittard, van 1986 tot 1990
 • voorzitter Stichting MBO-onderwijs te Sittard
 • lid bestuur Stichting Tophandbal Limburg te Sittard, van 1990 tot 1994
 • lid bestuur NHV (Nederlands Handbal Verbond), van 1990 tot 1994
 • voorzitter Regionaal Opleidingscentrum "Walramcollege" Sittard, van 1990 tot 1997
 • lid Raad van Toezicht "ICS" te Gouda, van 1995 tot 2000
 • voorzitter VOKON (Vereniging van Katholiek Onderwijs Administratiekantoren) te Nieuwegein, van 1995 tot 2000
 • lid Raad van Toezicht FBG, Gemachtigden Bouw van College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, van 1995 tot 1 juli 2005
 • lid bestuur Nederlandse Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen, van 1996 tot 1999
 • lid Raad van Toezicht "Symbiose", provinciale koepelorganisatie welzijn, maatschappelijk werk, van 1996 tot 2000
 • voorzitter R.K. Limburgse Bond Muziekgezelschappen, van 1996 tot 1999
 • voorzitter Stichting Diocesaan Sportfonds Limburg te Roermond, van 1996 tot 1 juli 2005
 • lid bestuur Dr. Nolensfonds te Sittard, van 1996 tot 1 juli 2005
 • lid bestuur Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon, van 2002 tot 1 januari 2005
 • voorzitter Stichting Floriade 2012, regio Venlo, van 2002 tot 1 januari 2005
 • voorzitter Nederlandse Afval Federatie, vanaf 2003 (roulerend voorzitterschap)
 • voorzitter "Huis voor de Sport in Limburg" te Sittard, van 2003 tot 1 juli 2005
 • voorzitter Nationale Hoorstichting, vanaf januari 2009

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Welzijn en Cultuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1989 tot 17 mei 1994

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. "Callistusschool" te Beek

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a (geen eindexamen), R.K. "Sint Michiel Lyceum" te Geleen, vanaf 1968
 • m.e.a.o.-b, R.K. "Sint Servaas College" te Maastricht, tot mei 1971

hoger beroepsonderwijs
 • gemeenteadministratie (GA-I) "Limburgse Bestuursacademie", van 1969 tot 1973
 • gemeenteadministratie (GA-II, 1e deel) "Limburgse Bestuursacademie", van 1973 tot 1977

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder welzijn, (primair) onderwijs, luchtvaart, sport en binnenlands bestuur van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met regionale economische zaken.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was chef correspondentie DSM (Dutch State Mines)

verkiezingen
 • Was in 1994 nummer 53 op de CDA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen en werd niet herkozen

woonplaats
Maastricht

hobby's
 • wielersport
 • atletiek (hardlopen)
 • golf

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 24 november 1972

echtgeno(o)t(e)/partner
Th.G.J. Eijkenboom, Theresia Gerarda Johanna

kinderen
1 kind

vader
P.H.N. Frissen, Petrus Henricus Nicolaas (Pierre)

moeder
M.H.J. Feuler, Maria Hendrina Johanna (Maria)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.