C. (Cees) van der Knaap

foto C. (Cees) van der Knaapvergrootglas Cees van der Knaap (1951) was van 22 juli 2002 tot 18 december 2007 staatssecretaris van Defensie. Sinds 21 januari 2008 is hij burgemeester van Ede. Hij was eerder onder meer bestuurder van de Vervoersbond CNV, lid van het hoofdbestuur van het CNV als coördinator arbeidsvoorwaarden en algemeen secretaris van het CNV. In de perioden 1998-2002, begin 2003 en 2006-2007 was hij Tweede Kamerlid voor het CDA. De heer Van der Knaap was toen ook enige tijd fractiesecretaris.

CDA
in de periode 1998-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornaam (roepnaam)

Cornelis (Cees)

personalia

geboorteplaats en -datum
Bennekom (gem. Ede), 27 januari 1951

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (op latere leeftijd), was Hervormd opgevoed

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • leerling-verkoper bij warenhuis V&D (Vroom en Dreesman), van 1966 tot 1970
 • beroepsmilitair, verbindingsdienst Koninklijke Landmacht, van 1970 tot 1975
 • ambtenaar bij de Douane, van 1975 tot 1978
 • lid bestuur vervoersbond CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), district Zuid-Holland, van 1978 tot 1987
 • lid hoofdbestuur vervoersbond CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 1987 tot 1992
 • lid hoofdbestuur, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid en algemeen secretaris, CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 1992 tot mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 juli 2002
 • staatssecretaris van Defensie (belast met onder meer personeelsbeleid en materieelvoorziening), van 22 juli 2002 tot 18 december 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 22 februari 2007
 • burgemeester van Ede, vanaf 21 januari 2008

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende de krijgsmacht, voor zover het gaat om 1. personeelsbeleid; 2. de materieelvoorziening; 3. nationale bestuurlijke aangelegenheden; 4. de bedrijfsvoering, met inbegrip van geautomatiseerde informatievoorziening; 5. andere aan hem toevertrouwde aangelegenheden.
 • In het kabinet-Balkenende IV had hij tevens ruimtelijke ordening, milieu- en vastgoedbeleid in zijn takenpakket

partijpolitieke functies

vorige
 • fractiesecretaris CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 oktober 2001 tot 22 juli 2002

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Stichting Ederveen
 • waarnemend korpsbeheerder Regio Politie Gelderland-Midden
 • lid Raad van Toezicht Stichting "Het Nationale Park De Hoge Veluwe"
 • voorzitter bestuur Regio De Vallei
 • lid Regionaal Platform Criminaliteitspreventie
 • vicepresident Nationaal Comité "Thank you Canada & Allied Forces"
 • voorzitter Raad van Advies Stichting Home-base Support
 • lid Raad van Toezicht KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging)

vorige
 • lid Raad van Commissarissen Arbo Unie Rijnmond
 • lid Raad van Commissarissen Uitzendbureau Start
 • lid Raad van Toezicht psychiatrisch ziekenhuis Bavo te Rotterdam
 • lid bestuur Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van januari 1999 tot juli 2002
 • lid Denktank flexibilisering arbeidsmarkt
 • voorzitter Stichting ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking), van februari 2009 tot 1 juni 2014

afgeleide functies, presidia etc.
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 februari 2002 tot 29 mei 2002
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 mei 2002 tot 22 juli 2002

opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o.

overige opleidingen
 • opleiding kaderschool CNV

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met defensie en sociale zaken (arbeidsvoorwaarden en inkomensbeleid)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot in 2002 onder druk van de Tweede Kamer een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro en eerherstel toe te kennen aan de voormalige maatschappelijk werker van Defensie, Spijkers. Spijkers raakte zijn baan kwijt nadat hij geweigerd had de weduwe van de munitiedeskundige Ovaa voor te liegen over het ongeluk waarbij haar echtgenoot was omgekomen. Aanvankelijk weigerde de staatssecretaris een bindend advies van onderzoeksbureau KPMG op te volgen, omdat hij vond dat het oordeel dat Defensie bewust 'misleidend' had gehandeld niet voldoende was onderbouwd. Tijdens een interpellatie-Van Velzen (SP) ging hij alsnog overstag.
 • Werd tijdens het conflict tussen kabinet en vakbonden over VUT en pre-pensioen ingezet als 'verkenner', om mogelijkheden te onderzoeken voor toenadering tussen beide partijen $D 00-10-2004
 • Bracht in 2005 de Nota Veteranenzorg uit. Daarin worden maatregelen onder meer aangekondigd over herinrichting van de militaire geestelijke gezondheidszorg en over inrichting van een veteranenadministratie.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2007 een wijziging van de Militaire ambtenarenwet tot stand, waardoor onder meer een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht wordt ingevoerd. Er komt verder een militair stelsel van gezondheidszorg, waarvan militairen verplicht zijn gebruik te maken. De Wet op het reservepersoneel voor de krijgsmacht wordt ingetrokken. (30.674)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was de rechterhand van Balkenende tijdens de (in)formatie in 2002
 • Zei in een interview met De Volkskrant (16 april 2005) dat er te weinig respect voor politici is vanuit de samenleving en hield een pleidooi voor herinvoering van de aanspreektitel 'excellentie' voor bewindspersonen. Dit is de aanspreektitel waarmee militairen zich tot de bewindspersonen op Defensie richten. De term was door het kabinet-Den Uyl in de jaren '70 formeel afgeschaft.

uit de privésfeer
Zijn vader was fabrieksarbeider en later beroepsmilitair (o.a. in Indonesië)

anekdotes en citaten
 • Tijdens de kabinetsformatie van juli 2002 stond premier Jan Peter Balkenende de pers te woord na het 'sollicitatiegesprek' voor de post van staatssecretaris van Defensie. Balkenende meldde voor het oog van de camera dat Van der Knaap helaas niet voldeed, waarop de laatste wit wegtrok. Enkele momenten later bleek dat Balkenende een grapje maakte. De anekdote is illustratief voor de uitstekende verhouding tussen beide heren.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"stille adjudant" (van CDA-leider Jan Peter Balkenende)

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Stef van Delft, "'Adjudant' Van der Knaap als verkenner", Staatscourant, 11 oktober 2004
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
E. Egberts, (Elly)

kinderen
2 kinderen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.