Mr. Th.M.J. (Theo) de Graaf

foto Mr. Th.M.J. (Theo) de Graafvergrootglas Gezaghebbend woordvoerder Indonesië en Nieuw-Guinea, die veel progressiever was dan de rest van de KVP-fractie. Studeerde indologie en indisch recht en werkte tot de Japanse bezetting in Nederlands-Indië bij de rechterlijke macht. Werd na de oorlog burgemeester en medewerker van De Maasbode, en hield radiolezingen over Indonesië. Combineerde het burgemeesterschap vijftien jaar met het Kamerlidmaatschap. Vond dat Luns' Indonesiëbeleid jammerlijk had gefaald en dat hij had moeten aftreden. Maakte als burgemeester van Lisse de Keukenhof tot een belangrijke toeristische trekpleister. Eindigde zijn loopbaan als burgemeester van Nijmegen. Degelijk, solide en betrouwbaar bestuurder.

KVP
in de periode 1948-1963: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Theodorus Matheus Johanna (Theo)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rijen (gem. Gilze-Rijen), 27 november 1912

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 15 januari 1983

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

hoofdfuncties

 • ambtenaar ter beschikking van de president van de Raad van Justitie te Semarang (Ned.-Indië), van augustus 1937 tot 1938 
 • ambtenaar Openbaar Ministerie, ter beschikking van de president van de Landsrechter te Bandoeng (Ned.-Indië), van 1938 tot december 1941 
 • buitengewoon substituut griffier en plaatsvervangend rechter, Landraad te Bandoeng, van 12 augustus 1938 tot december 1941 
 • reserve-eerste luitenant infanterie (gemobiliseerd), vanaf december 1941 
 • sous-chef Bandoeng-bureau, Netherlands Forces Intellegence Services, van september 1945 tot maart 1946 
 • burgemeester van Maasdriel, van 1 december 1946 tot 16 november 1950 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1948 tot 3 juli 1956 
 • burgemeester van Lisse, van 16 november 1950 tot 16 januari 1968 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 5 juni 1963 
 • burgemeester van Nijmegen, van 16 januari 1968 tot 1 december 1977 
 • waarnemend burgemeester van Geertruidenberg, van 10 april 1978 tot 1 december 1978 

gevangenschap/internering
Japans krijgsgevangene te Java, van maart 1942 tot augustus 1945

nevenfuncties

 • voorzitter R.K. Reclasseringsvereeniging in Nederlands-Indië, vanaf 1939 
 • voorzitter federatie van Nederlands-Indische reclasseringsinstellingen 
 • voorzitter sociaal-culturele commissie Bommelerwaard, omstreeks 1950 
 • tweede voorzitter Garantiewetcommissie burgerlijk overheidspersoneel Indonesië, vanaf 1950 (nog in 1968) 
 • lid bestuur Sticusa (Stichting Culturele samenwerking Nederland-Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen) 
 • lid hoofdbestuur Indische Missievereniging 
 • plaatsvervangend lid Kiesraad, van 1 november 1952 tot 1 april 1963 
 • lid algemeen bestuur ETI (Economisch Technologisch Instituut) voor Zuid-Holland 
 • voorzitter A-Kring Zuid-Holland, Bescherming Bevolking 
 • voorzitter Stichting Nationale Bloemententoonstelling "De Keukenhof", tot 15 januari 1968 

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid commissie van voorbereiding voor de voorstellen tot Grondwetsherziening inzake Nederlands-Indië en het ontwerp-Unieverdrag (Commissie van Negen) (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1949 tot november 1949 
 • voorzitter begrotingscommissie voor Overzeese Rijksdelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 september 1949 tot 27 september 1950 
 • lid parlementaire missie naar Nieuw-Guinea, 1953 
 • voorzitter vaste commissie voor Overzeese Rijksdelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1956 tot februari 1957 
 • voorzitter vaste commissie voor Zaken Overzee (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1957 tot 26 mei 1959 
 • voorzitter vaste commissie voor Repatriëring uit Indonesië (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 1958 tot 5 juni 1963 
 • voorzitter vaste commissie voor Overgangszaken Indonesië (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1959 tot 20 september 1962 
 • voorzitter vaste commissie voor Nederlands Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 oktober 1959 tot 20 september 1962 
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel inzake het bijstandskorps-ambtenaren t.b.v. Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1961 tot mei 1962 
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Civiele Verdediging (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 oktober 1961 tot 5 juni 1963 
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor het wetsontwerp Goedkeuring Verdrag met Indonesië over Westelijk Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van augustus 1962 tot 6 september 1962 
 • voorzitter vaste commissie Overgangszaken Nederlands Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1962 tot 5 juni 1963 

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, R.K. "Sint Norbertus Lyceum" te Roosendaal, tot 1931 

academische studie
 • indologie (doctoraal), Rijksuniversiteit Utrecht, tot 1935 
 • Indisch recht (doctoraal), Rijksuniversiteit Utrecht, tot 20 november 1936 

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder overzeese gebiedsdelen (met name Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea) van de KVP-Tweede Kamerfractie 

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1954 tot de minderheid van zijn fractie die vóór de ontwerp-Notariswet stemde 
 • Behoorde in 1963 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een motie-Van Someren-Downer stemde inzake een commercieel tweede tv-net 

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Studeerde in de crisistijd in Utrecht op een beurs. Studeerde gelijktijdig af met de latere minister Th. Bot en de latere gouverneur-generaal van Nieuw-Guinea P.J. Platteel 
 • De Japanners veroordeelden hem in 1942 tot de doodstraf, maar voerden dat vonnis niet uit. 
 • Zijn vader was administrateur bij een lederfabriek 

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Waalwijk, omstreeks 1933 
 • Nederlands-Indië, van juli 1937 tot maart 1946 
 • Kerkdriel, Nieuwstraat A 107, van 1946 tot 1950 
 • Lisse, Von Bonninghausenlaan 1, van 1950 tot 1968 
 • Nijmegen, van 1968 tot januari 1983 

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1960

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid R.K. Studentenvereniging "Veritas" te Utrecht

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Wie is dat? 1956

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Nijmegen, juli 1937

echtgeno(o)t(e)/partner
W.H.M. Theling, Wilhelmina Henriëtte Maria (Willy)

kinderen
6 kinderen (en 2 jong-gestorven kinderen)

vader
Th.M. de Graaf, Theodorus Martinus

geboorteplaats en/of -datum
Zevenbergen, 16 juli 1885

moeder
D.M. Mansvelt, Dimphena Maria

geboorteplaats en/of -datum
Eindhoven, 12 februari 1885

beroep grootvader (vaderskant)
spoorwegemployé

beroep grootvader (moederskant)
kleermaker

familierelaties
Vader van Th.C. de Graaf, minister en Tweede en Eerste Kamerlid

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.